Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları

2016-2018 Medikal Simülasyon Derneği Kurulları

 

Yönetim Kurulu

 

 

(Asil üyeler)

 

 

Başkan:


G.Ulufer SİVRİKAYA, Uzm.Dr - Koç Üniversitesi İleri Düzey Eğitim ve Simülasyon Merkezi, İstanbul

 

 

Başkan Yardımcısı:


Kerem ERKALP, Doç.Dr - Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

 

 

Genel Sekreter:


K.Tolga SARAÇOĞLU, Doç.Dr. - Bilim Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

 

 

Sayman:


Togay EVRİN, Yard.Doç.Dr. - Ufuk Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara

 

 

Üye:


Merdiye ŞENDİR, Prof.Dr. - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili

 

Eski Başkan:


Gülay EREN, Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

 

 

(Yedek üyeler)

 

Ayten SARAÇOĞLU, Doç.Dr. - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
F. Yeşim ABUT, Uzm.Dr. - İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbu

 

Denetim Kurulu

 

 

(Asil üyeler)

 

Emel KOÇER GÜR, Uzm.Dr. - Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
İnci PAKSOY, Uzm.Dr. - Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

 

(Yedek üyeler)

 

Sibel KIZILKAR, Hemşire Eğitmen - Antalya Sağlık Müdürlüğü, Bölge Eğitim, Araştırma ve Simülasyon Merkezi, Antalya