Medikal Simülasyon Nedir?
Simülasyon ilk olarak havacılıkla karşımıza çıkmış bir kavramdır. 1900'lü yılların başlarından bu yana havacılık eğitimlerinde kullanılmaktadır. Daha sonra da askeri eğitimlerde ve nükleer reaktörlerin işleyişinde sıklıkla kullanılır olmuştur. Medikal anlamda kullanımı ise çok sonraları başlamıştır. Havacılık ve hekimlik arasında bir çok benzerlik vardır. Dolayısıyla, havacılıkta simülasyon ne kadar önemliyse, medikal simülasyon da o kadar önemlidir. Simülasyon bize pratiklerin insan yerine simülatörlerde yapılması gibi bir olanak sağlıyor ve bu da yapılan hataların bir zarara neden olmaması gibi bir avantaj getiriyor.

  • Simülasyonla interaktif bir eğitim ile iletişim becerileri gelişir.
  • Takım odaklı eğitim modeliyle takım ruhu oluşturulur.
  • Simülasyon feedback ve debriefing bazlı bir eğitim şeklidir. Katılımcılar simülasyonda kaydedilen görüntüleri eğitim sonunda izleyip tartışarak, kendileriyle yüzleşme şansına sahiptir ve neleri doğru neleri yanlış yaptığını kendileri değerlendirebilir.
  • Simülasyonda eğitimin ve vaka senaryolarının tekrarlanabilir, standardize olması ve sonuçların objektif olarak değerlendirilebilir olması büyük bir avantajdır.