Eğitmenler

Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım:

Doç.Dr. Gülay Eren
Doç.Dr. Kerem Erkalp
Uzm.Dr. İnci Paksoy
Uzm.Dr. Yeşim Abut
Uzm.Dr. Emel Koçer Gür
Uzm.Dr. Ayşenur Boztepe
Uzm.Dr. Naile Toprak
Uzm.Dr. Ulufer Sivrikaya

Radyoloji / Girişimsel Radyoloji:

Doç.Dr. Filiz İslim
Uzm.Dr. Aysun Salık

Genel Cerrahi (Laparoskopi / Endoskopi):

Uzm.Dr. Ümit Gür

Hemşirelik:

Doç.Dr. Merdiye Şendir

Kardiyoloji:

Doç.Dr. Yüksel Doğan

Pediatri:

Uzm.Dr. Nihan Uygur Külcü